WERKWIJZE

Wij hanteren heldere voorwaarden, duidelijke tarieven naar rato en ondersteund Software system wat de Wet Verbetering Poortwachter..

MaCe-Med coördineert het hele traject en zorgt ervoor dat alle verplichte acties van uit de Wet Verbetering Poortwachter worden uitgevoerd.

Wij doen niet aan symptoom bestrijding maar pakken de oorzaak aan. Gedaan met vage beloftes, onduidelijke contracten met wollige taal en kleine lettertjes. Telkens een ander aanspreekpunt, een te late actie die voor u resulteert in hoge kosten op ziekte en verzuimgebied.

MaCe-Med coördineert het hele traject en zorgt ervoor dat alle verplichte acties van uit de Wet Verbetering Poortwachter worden uitgevoerd. Op deze wijze worden de risico’s op sancties vanuit het UWV voorkomen.
Wat u nodig heeft is een betrouwbare verzuim partner die het hele traject begeleid als dat nodig is. Alles onder een dak heeft, alle diensten kan leveren en zoals genoemd: een vast aanspreekpunt en actie vanaf dag 1.
Een helder status rapport en indien gewenst kunt u zelf op verschillende niveaus zelf met onze software werken en daardoor een helder inzicht krijgen in wat er speelt in uw bedrijf.

Als werkgever en ondernemer heeft maar een taak: uw bedrijf leiden en winst maken zodat werkgelegenheid is gewaarborgd.

Al het andere is eigenlijk afleiding zou u graag uitbesteden aan een vertrouwde partij die er net zo denkt als u. Die het bedrijfsbelang, kan vertalen naar passende actie richting een zieke werknemer en er alles aan doet om de voorwaarden te scheppen voor een snel herstel.

Of nog beter u preventief adviseert en actie onderneemt om uitval en verzuim te voorkomen.