MEDIATION

Wanneer (zakelijke) conflicten tussen werknemer en werkgever ontstaan ontstaan in een onderneming, kan dat de dagelijkse gang van zaken behoorlijk nogal in de weg staan. En of het nu gaat om een verschil van mening tussen directie of leidinggevende en een werknemer, of een ander geschil, is het zaak dat zo snel mogelijk gezocht wordt naar een adequate oplossing. Bij voorkeur een oplossing waarbij beide partijen zich goed voelen.

Mediation kan een goede optie zijn voor partijen die het heft zelf in handen willen houden. Er wordt echter wel van de partijen gevraagd de dialoog open te houden en een actieve en oplossingsgerichte houding aan te nemen. Een onafhankelijke bemiddelaar die een neutrale positie heeft, leidt partijen dan naar een oplossing toe. Vaak kan een mediator voorkomen dat partijen tegenover elkaar komen te staan in het vinden van een bevredigende oplossing.

Daarnaast is kan mediation ook als nuttig instrument ingezet worden om in de toekomst mogelijke conflicten te voorkomen. Bijvoorbeeld bij reorganisaties of lastige onderhandelingsprocessen tussen directies en ondernemingsraden. Kortom, mediation kunt u op elk moment in een conflictsituatie inzetten, zelfs als u de gang naar de rechter al heeft gemaakt. Elk mediation traject wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst, waarin het resultaat van de mediation is vastgelegd.

Wij werken met ervaren en onafhankelijke, business mediator om zakelijke conflicten onder de loep te nemen. Dit doen ze onder andere door het volgen van een gestructureerd onderhandelingsproces waarbij ze een zo kort mogelijke doorlooptijd hanteren. De focus ligt hierbij op ‘belangen’ en de ‘toekomst’ in plaats van op (juridische) ‘standpunten’ en het ‘verleden’.

Samen met de mediator zoeken partijen naar bevredigende business solutions, zodat langdurende en kostbare juridische procedures worden voorkomen. Zo kunnen zij besluiten om zakelijke relaties te behouden of juist zorgvuldig te beëindigen.

Onze NMI opgeleide mediators zijn aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut. Wij gebruiken de modelovereenkomst van het NMI conform het NMI Mediation Reglement.